Obszary pomocy
psychoterapia i terapia seksualna

Psychoterapia, jak i terapia seksualna, są formami poznawania i uczenia się siebie, eksploracji i dostępu do wewnętrznego potencjału oraz realizacji potrzeb i pragnień.

To proces, zwykle dość długi, w którym przy aktywnej pracy obu stron, osoba korzystająca z takiej pomocy, ma możliwość wydobycia i doświadczenia skrywanych emocji i uczuć, poszerzenia rozumienia przyczyn swoich problemów, jak również zauważenia zautomatyzowanych i często niesłużących wzorców zachowań lub myślenia. To dzięki wydobyciu, doświadczeniu i wprowadzeniu nowego porządku pojawia się możliwość zmiany.

Sfera psychiki nieodłącznie wiąże się z seksualnością. Do jej obszarów, na które ma wpływ psychika, socjalizacja i kultura, można zaliczyć sposób myślenia o swojej tożsamości płciowej (rozumienia siebie, jako kobiety, mężczyzny lub inaczej), tożsamości (orientacji) seksualnej, relacje romantyczne i seksualne, obraz i stosunek do ciała, przyjemności seksualnej, jak również elementy związane z funkcjonowaniem seksualnym.

Terapia seksualna i pomoc w zakresie zdrowia seksualnego obejmuje zarówno terapię indywidualną dotyczą pomocy w zakresie różnorodnych problemów dotyczących seksualności i sfery seksualnej, np. leczenia dysfunkcji seksualnych, psychoedukacji, terapii partnerskiej, jak również poradnictwo dotyczące elementów tożsamości seksualnej i płciowej.

Jak?

Poszukując odpowiedniego dla siebie terapeuty, warto sprawdzić zarówno tzw. nurt terapeutyczny, w jakim pracuje, jak również doświadczyć kontaktu poprzez umówienie się na konsultację i sprawdzenie, czy rozumienie problemów przez terapeutę, jego sposób pracy, dynamika kontaktu, jego forma, a także osobowość terapeuty jest czymś, co jest zachęca do podjęcia terapii.

Moje wykształcenie pozwala mi na posługiwanie się różnorodnymi narzędziami terapeutycznymi, wywodzących się z różnych szkół i nurtów, dopasowując je w zależności od zgłaszanych trudności i indywidualnego zróżnicowania.

Jednak w wyniku licznych szkoleń i rozwoju osobistego obecnie pracuję terapeutycznie głównie z elementami podejścia ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Terapia Dynamiczna) wywodzącego się teorii psychodynamicznej i teorii przywiązania, jak również uwzględniającej formy poznawcze. To intensywna forma pracy, wymagająca od jednej i drugiej strony zaangażowania, odpowiedzialności, motywacji i aktywności (więcej w zakładce ISTDP).

W zależności od zgłoszonych problemów prowadzę również psychoterapię i terapię seksualną opartą na uważności i współczuciu (MBT: mindfulness-based therapies), zwracając szczególną uwagę na ciało.

Jako jedyna osoba w Polsce mająca uprawnienia do łączenia indywidualnego leczenia zaburzeń seksualnych oraz technik mindfulness, wprowadzam unikalne metody pracy w terapii redukcji objawów dysfunkcji seksualnych oraz poprawy jakości życia seksualnego (zobacz w zakładce Mindfulness).

Prowadzę:

konsultacje psychologiczne i seksuologiczne, psychoterapię oraz terapię seksualną: indywidualną i par.
Terapeutycznie pracuję z osobami dorosłymi. Udzielam również konsultacji rodzicielskich/opiekuńczych dotyczących funkcjonowania psychoseksualnego dzieci i młodzieży. Dzieciom i młodzieży udzielam wyłącznie konsultacji dotyczących rozwoju seksualnego, zagadnień związanych z tożsamością płciową/seksualną.

Obszary, w jakich pomagam to między innymi:

indywidualne trudności w codziennym funkcjonowaniu (np. przemęczenie, stan chronicznego napięcia, brak przeżywania radości)

problemy i kryzysy w związkach
i innych bliskich relacjach

reakcje na stres i trudności adaptacyjne,
objawy psychosomatyczne

zaburzenia lękowe i depresyjne,
zaburzenia osobowości

trudności w funkcjonowaniu seksualnym
i dysfunkcje seksualne (indywidualnie i w parze)

trudności współwystępujące
z zakażeniem HIV

kompulsywne zachowania
seksualne, chemsex

dysforia płciowa, chęć poznania
i eksploracji tożsamości seksualnej

edukacja seksualna
dla młodzieży i dorosłych