Terapia ISTDP

ISTDP (Intensive Short Term Dynamics Psychotherapy) to nowoczesna i niezwykle skuteczna  metoda terapii potwierdzona licznymi badaniami. Umożliwia osobom z niej korzystającym osiągnięcie szybkich i trwałych efektów w relatywnie krótkim czasie. Sam efekt związany jest nie tylko z redukcją objawu, ale przede wszystkim z dotarciem do jego źródła w leczący sposób.

Terapia ISTDP opiera się na założeniach teorii psychodynamicznej i teorii przywiązania, w połączeniu z wiedzą neurobiologiczną i poznawczą.

Rozwijała się od lat 60-tych ubiegłego wieku w Kanadzie, USA i krajach Europy Zachodniej. Jej twórcą jest Habib Davanloo. W toku swojej pracy zauważył, że część pacjentów pomimo uczęszczania na długie procesy terapeutyczne nie wykazuje poprawy, jak również ich poziom lęku jest stale na dość wysokim poziomie. W oparciu o nagrania swoich sesji terapeutycznych, precyzyjnie wybierał skuteczne interwencje i na tej podstawie opracował teoretyczny model umożliwiający trwałe i głębokie zmiany, dziś potwierdzone wynikami badań naukowych.

ISTDP to ustrukturalizowana, konkretna forma terapii zakładająca aktywną rolę zarówno osoby korzystającej z pomocy, jak i terapeuty. Jej założenia odzwierciedlane są w nazwie metody:

Intensywna

kontakt pomiędzy terapeutą a osobą korzystającą z pomocy jest intensywny, aktywny, dynamiczny. Interwencje terapeutyczne mają miejsce w określonej kolejności i strukturze. Uwaga na sesji jest kierowana od razu na problem – w terapii ISTDP jest mniej miejsca na relacjonowanie zdarzeń z przeszłości, terapeuta koncentruje uwagę na bieżącym doświadczeniu pacjenta i na jego aktualnych problemach. Zdarza się, że terapeuta ISTDP zajmuje zdecydowane stanowisko, jeśli wymaga tego określona sytuacja.

Krótkoterminowa

przyjmuje się w niej najkrótszą drogę do osiągnięcia zmiany

Dynamiczna

opiera się na założeniu, że źródłem trudności jest wewnętrzny konflikt pomiędzy stłumionymi pragnieniami i uczuciami a różnorodnymi mechanizmami obronnymi. Konflikt ten wywołuje lęk i przyczynia się do trudności w kontakcie ze sobą – zadaniem terapii jest pomoc w identyfikacji lęku, regulowaniu go a w rezultacie zwiększeniu zdolności do poznania i rozumienia siebie.

Dlaczego?

Ta unikalna metoda terapii jest mi najbliższa nie tylko ze względu swoją skuteczność, ale przede wszystkim ze względu na klarowność, wzajemne zaangażowanie, strukturę, która umożliwia pacjentowi zrozumienie co się z nim dzieje, a także uważność na bieżącą chwilę.

Dzięki wzajemnej aktywności osoby korzystające z tej terapii dość szybko zauważają realny wpływ na siebie i swoje życie.

Psychoterapia ISTDP jest skuteczna w szeregu trudności psychicznych, jednak szczególnie pomaga w leczeniu zaburzeń lękowych, depresyjnych, impulsywności, braku dostępu do uczuć, problemów wynikających z długotrwałego stresu, problemów somatycznych. ISTDP poleca się również osobom, które po wieloletnich procesach terapeutycznych nie widzą poprawy w swoim funkcjonowaniu.

Jak to wygląda:

Terapia ISTDP rozpoczyna się sesją próbną. Zwykle jest ona dość długa (120min lub 180min), aby można było zobaczyć naturę swojego problemu i mechanizmy obronne. Długość sesji związana jest również z doświadczeniem założeń terapii, określenia problemu, a także można przekonać się, czy taką metodą chce się pracować.

Po tej sesji wspólnie z terapeutą ustalane są cele, warunki odbywania sesji, czyli tzw. kontrakt terapeutyczny. Istotną informacją dotyczącą kontraktu jest to, że sesje są nagrywane dla celów superwizji (obraz), aby możliwie najlepiej, najskuteczniej pomóc osobom w osiąganiu ich celów.