Moja praca i misja

Akceptująca i autentyczna relacja z samym sobą jest katalizatorem umożliwiającym realizowanie potrzeb i pragnień, jak również kształtowanie dobrych, bezpiecznych relacji z innymi osobami.

W moim rozumieniu dzięki relacji z terapeutą – opartej na szacunku i zrozumieniu – można dotrzeć do zróżnicowanych śladów doświadczeń, utrwalonych i zwykle automatycznych mechanizmów funkcjonowania utrudniających lub uniemożliwiających rozwój, budowanie satysfakcjonujących kontaktów z innymi osobami i – w konsekwencji – realizację swojego potencjału.

Jestem zdania, że zmiana może się zadziać w obecności empatycznego, czujnego i zaangażowanego terapeuty.

Wartości

którym hołduję w pracy to:

Zrozumienie i empatia

Wierzę, że efektywna pomoc terapeutyczna może mieć miejsce dzięki empatycznej i bezpiecznej relacji, która przyczynia się do zbliżenia się do świata wewnętrznego i jego zrozumienia

Uważność

Dzięki czujności i uważności można zobaczyć to, co automatyczne lub nieuświadomione, przyczyniając się poszerzania zdolności do obserwowania siebie, swoich schematów, a w rezultacie do wprowadzania zmian

Autentyczność

Czymś co zwiększa jakość życia jest bycie w wewnętrznej prawdzie, w kontakcie ze swoimi wszystkimi uczuciami i pragnieniami. To one dodają mocy i motywacji do dbania o siebie

Zaufanie

Powtarzającą się trudnością osób zgłaszających się na terapię jest niepewność dotycząca własnych decyzji, uczuć i potrzeb. Pomagam w budowaniu ich sprawczości, poczucia wpływu i zaufania do siebie