Dla biznesu

zdrowie psychiczne | dobrostan emocjonalny | otwartość na różnorodność | bezpieczeństwo wszystkich pracowników
– to obszary, w których realizuję szkolenia, konsultacje, jak również warsztaty dla przedsiębiorstw i różnych instytucji.

Szkolenia i konsultacje związane z biznesem to między innymi:

mentoring motywacyjny
dla menadżerów i kadry zarządzającej

rozwój psychologicznych
kompetencji kadry zarządzającej

dbanie o dobrostan pracowników w sytuacjach kryzysowych i wyzwaniach

integracja i łączenie zespołów, budowanie strategii dotyczącej wprowadzenia nowych pracowników

efektywna komunikacja: m.in. odmawianie, udzielanie informacji zwrotnej, umiejętne delegowanie obowiązków

wypalenie
zawodowe

molestowanie seksualne
 / mobbing

wsparcie wobec osób
LGBT, inkluzywność

Szkolenia i konsultacje związane z rozwojem zasobów i kompetencji osobistych:

emocje w pracy – dekonstrukcja przekonań, emocje, które budują siłę i umożliwiają wzrost

radzenie sobie
ze stresem

radzenie sobie
z lękiem i napięciami

budowanie zdrowia psychicznego i efektywne dbanie o nie w oparciu o uczucia, lęk i mechanizmy obronne

budowanie partnerstwa
w związku

radzenie sobie z łączeniem
ról zawodowych i rodzicielskich

dbanie o związek i sferę
seksualną w związku

elementy edukacji seksualnej
jako pomoc rodzicom

Jak to robię:
 • Uczę poprzez doświadczenie i możliwość zaaplikowania treści w codzienne funkcjonowanie.
 • Tłumaczę procesy psychologiczne z perspektywy różnych stron, których dotyczy szkolenie (np. przełożonych vs. pracowników, osoba doświadczająca wypalenia vs. współpracownicy / przełożeni etc.) celem możliwie najlepszego i skutecznego odzwierciedlenia pojawiających się trudności, budowanie empatii i wprowadzenia zmian.
 • Pracuję z całą grupą – wprowadzam ćwiczenia, aktywizuję grupę, pytam,
  umożliwiam interakcję i wymianę doświadczeń, obserwuję proces grupowy i jego dynamikę.
 • Przygotowuję treści zrozumiałym, naturalnym językiem.
 • Buduję relację z uczestnikami bazującą na otwartości,
  różnorodności doświadczeń i wymiany, co sprzyja wzajemnemu zaufaniu.
 • Szkolenie przygotowane jest tak, aby możliwość doświadczenia obejmowała zarówno emocje, zachowania, jak i doznania z ciała, co przyczynia się do utrwalania wiedzy poprzez przyglądanie się i uczenie się poprzez bieżące doświadczenie.
 • Prowadząc szkolenia i konsultacje zwracam szczególną uwagę na możliwość połączenia aspektu teoretycznego i praktycznego, tak ażeby każda osoba mogła uzyskaną wiedzę wprowadzać w codzienne zadania i aktywności.

  Moja wiedza i doświadczenie w pracy z różnorodnymi grupami zawodowymi – na poziomie zróżnicowania indywidualnego (osobowościowego, behawioralnego, emocjonalnego), jak i organizacyjnego (zespół w matrixowej organizacji) – umożliwia mi skuteczne wprowadzanie zmian nie tylko w zachowaniu, wspiera również w poszerzenia pola widzenia danego problemu, uwrażliwia i umożliwia budowanie zaufania.

Po co?
 • Każdy pracownik, niezależnie od stanowiska jakie zajmuje, powinien mieć możliwość rozwoju, mieć poczucie bezpieczeństwa i spokoju, a także świadomość, że organizacja, która za nim stoi, odpowiada na jego potrzeby.

   Dzięki pracy każdy ma możliwość czucia się potrzebnym i chcianym, dzięki pracy wzrasta nasza samoocena. Pracownik, który może się rozwijać i realizować, to pracownik spokojny i chcący być w określonej organizacji.

  Efektywność pracowników, ich zadowolenie i satysfakcja z wykonywanej pracy,
  związane są z całokształtem ich funkcjonowania emocjonalnego i społecznego.

  Dobrostan jednostki oraz dobra, zasilająca struktura, to czynniki wzajemnie na siebie wpływające, bez których wzrost na poziomie indywidualnym, jak i organizacyjnym nie jest możliwy.